Tips och råd vid varmförzinkning

Styckegods och spik förzinkas med olika tekniker. Bägge kräver en effektiv förbehandling. För att uppnå bästa möjliga kvalitet är det viktigt att godset är tillverkat med tanke på att det ska varmförzinkas.

Tekniska råd 3D-konstruktioner 

Kontakta oss gärna för förslag till utformning!

Materialval

Stålet i konstruktionen ska vara avsett för varmförzinkning. Det som är avgörande för stålets lämplighet är kiselinnehållet, som också styr hur mycket zink det går att lägga på. En konstruktion är ofta sammansatt av olika typer av material. Det gör att det kan bli olika tjocka zinkskikt på de olika delarna. Ett sätt att jämna ut skillnaden är att blästra sådant material som man vill öka zinkbeläggningen på. Slanka konstruktioner eller sådana med stora ytor av tunn plåt riskerar att slå sig av värmen vid varmförzinkning. Kontakta oss gärna för tips om utformning.

Stålytan

Trots omfattande förbehandling kan vi inte ta bort färg eller fett. Om sådant finns på godset är det stor risk att det kvarstår obehandlade fläckar efter varmförzinkning.

galvad produkt
Förzinkat lock

Konstruktionen

Absolut viktigast av allt är att konstruktionen inte innehåller några slutna hålrum. När ett sådant kommer ner i den varma zinken expanderar den inneslutna luften med sådan kraft att risken för sprängning är uppenbar. Följden av det är inte bara en förstörd konstruktion, risken att smält zink kastas ut ur grytan är också stor. För ett fullgott resultat krävs också tillräckligt stora hål och att de är placerade så att all luft pressas ut vid nedsänkning och att överskottszink kan rinna ut när konstruktionen tas upp ur zinkgrytan.
Tänk på att omgivande och innesluten luft ska ersättas med zink. Gör därefter ventilations- och dräneringshål så att all luft kan ledas ut vid nedsänkning, och att all överskottszink kan rinna ut när konstruktionen lyfts upp ur zinksmältan. Om detta görs rätt bildas inga luftfickor där zinken inte kommer åt och inte heller några zinkanhopningar där zinken inte har kunnat rinna av.
Konstruktioner skall utformas utan smala spalter. Där finns risk att betsyra ligger kvar även efter varmförzinkningen och så småningom rinner ut och ger missfärgningar på godset. Samma sak kan hända med poriga svetsar eller svetsförband där material ligger omlott. Ett sådant förband måste helsvetsas för att undvika att syra tränger in.
För att vi ska kunna hantera godset på ett säkert sätt och med bästa förutsättningar för ett gott slutresultat måste vi kunna hänga det riktigt. Särskilda upphängningshål eller lyftöglor för detta underlättar därför.
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X